Học sinh THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa: Nhân ái và trách nhiệm - Năng động và sáng tạo!
Thứ sáu, 21/8/2015, 0:0
Lượt đọc: 7851

Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa - Năm học 2020 - 2021

I. Cấp ủy
  1 Nguyễn Phương Chinh - Bí thư chi bộ
  2 Nguyễn Thu Hà - Phó Bí thư chi bộ
  3 Lê Đức Đại - Chi ủy viên
  4 Trần Thị Thanh Thủy - Chi ủy viên
  5 Nguyễn Anh Văn - Chi ủy viên
         
II. Ban giám hiệu
  1 Nguyễn Phương Chinh - Hiệu trưởng
  2 Nguyễn Thu Hà - Phó Hiệu trưởng
  3 Lê Đức Đại  Phó Hiệu trưởng
         
III. Đoàn Thanh Niên
  1 Nguyễn Bảo Nhung - Bí thư ĐTN
  2 Phạm Thị Thu Hường - Phó Bí thư ĐTN
         
IV. Ban chấp hành công đoàn
  1 Nguyễn Anh Văn  - CTCĐ
  2 Phạm Thị Tường Vân - PCTCĐ
  3 Bùi Thị Thanh Thủy - UVBCHCĐ
  4 Ngô Thị Đông - UVBCHCĐ
  5 Trần Hồng Sa - UVBCHCĐ
         
V. Các Tổ chuyên môn
Tổ Toán - Tin
  1 Nguyễn Xuân Thanh - Tổ trưởng chuyên môn
  2 Lã Phan Trúc Quỳnh - Tổ phó chuyên môn
  3 Vũ Thị Tú Anh - Giáo viên Toán
  4 Đỗ Thị Thu Hà - Giáo viên Toán
  5 Nguyễn Thị Thu Hằng - Giáo viên Toán
  6 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh - Giáo viên Toán
  7 Đỗ Thị Minh Huệ - Giáo viên Toán
  8 Nguyễn Xuân Huy - Thư ký Hội đồng
  9 Nguyễn Thị Thu Huyền - Giáo viên Toán
  10 Phạm Tuyết Lê - Giáo viên Toán
  11 Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Giáo viên Toán
  12 Nguyễn Thị Thơm - Giáo viên Toán
  13 Nguyễn Văn Thuật - Giáo viên Toán
  14 Nguyễn Thị Cẩm Thuý - Giáo viên Toán
  15 Trần Thị Minh Thùy - Giáo viên Toán
  16 Kiều Văn Vượng - Giáo viên Toán
  17 Bùi Hương Giang - Giáo viên Tin học
  18 Phạm Phương Hoa - Giáo viên Tin học
  19 Trịnh Thị Ngọc Thanh - Giáo viên Tin học
  20 Trần Thị Phương Trà - Giáo viên Tin học
         
Tổ Vật lý - Kỹ thuật
  1 Bùi Thị Thanh Thuỷ - Tổ trưởng chuyên môn 
  2 Ngô Thị Đông - Tổ phó chuyên môn
  3 Đinh Thị Dịu - Giáo viên Vật lý
  4 Nguyễn Văn Hiếu - Giáo viên Vật lý
  5 Vũ T.Tuyết Khuyên - Giáo viên Vật lý
  6 Phạm Thị Thuỳ Linh - Giáo viên Vật lý
  7 Lê Thị Mai - Giáo viên Vật lý
  8 Nguyễn Thị Thắm - Giáo viên Vật lý
  9 Đồng Thị Thuỷ - Giáo viên Vật lý
  10 Lê Thanh Thủy - Giáo viên Vật lý
  11 Lê Thị Thúy Hòa - Giáo viên Công nghệ
  12 Nguyễn Mai Phương - Giáo viên Công nghệ
  13 Đàm Thị Thanh Xuân - Nhân viên Thiết bị
         
Tổ Hoá - Sinh - Công nghệ
  1 Trần Thị Thanh Thuỷ - Tổ trưởng chuyên môn 
  2 Đỗ Bích Nhuần - Tổ phó chuyên môn
  3 Dương Thị Ngọc Bích - Giáo viên Hoá học
  4 Nguyễn Thị Thu Hằng - Giáo viên Hoá học
  5 Lã Thị Thuý Hạnh - Giáo viên Hoá học
  6 Nguyễn Thị Thanh Huyền - Giáo viên Hoá học
  7 Trịnh Thị Quế - Giáo viên Hoá học
  8 Tống Thị Son - Giáo viên Hoá học
  9 Đỗ Thị Tuyết Trinh - Giáo viên Hoá học
  10 Nguyễn Thị Hoà Yên - Giáo viên Hoá học
  11 Trần Thị Duyền - Giáo viên Sinh học
  12 Phạm Thị Thu Hiền - Giáo viên Sinh học
  13 Phạm Thị Thu Hường - Phó BT ĐTN - Giáo viên Sinh học
  14 Nguyễn Thị Mến - Giáo viên Sinh học
  15 Vũ Thuý Hiền - Giáo viên Công nghệ
  16 Trần Hồng Sa - Giáo viên Công nghệ
         
Tổ Ngữ Văn
  1 Vũ Thị Kiên - Tổ trưởng chuyên môn 
  2 Lê Thị Xuân Thuỷ - Tổ phó chuyên môn
  3 Phạm Thị Dung - Giáo viên Ngữ Văn
  4 Lê Thị Đăng - Giáo viên Ngữ Văn
  5 Trần Thị Hường - Giáo viên Ngữ Văn
  6 Hoàng Quỳnh Liên - Giáo viên Ngữ Văn
  7 Nguyễn Thị Liễu - Giáo viên Ngữ Văn
  8 Nguyễn Thị Luân - Giáo viên Ngữ Văn
  9 Nguyễn Bảo Nhung - Bí thư ĐTN - Giáo viên Ngữ Văn
  10 Vũ Thị Hồng Thắm - Giáo viên Ngữ Văn
  11 Hoàng Bích Thảo - Giáo viên Ngữ Văn
  12 Bùi Thị Thu Thủy - Giáo viên Ngữ Văn
  13 Trần Thị Thanh Vân - Giáo viên Ngữ Văn
         
Tổ Ngoại ngữ
  1 Trần Thị Xuân Mai - Tổ trưởng chuyên môn 
  2 Phạm Thị Tường Vân - Tổ phó chuyên môn
  3 Vũ Hoàng Dung - Giáo viên Ngoại ngữ
  4 Nguyễn Mai Hạnh - Giáo viên Ngoại ngữ
  5 Lê Thị Hoà - Giáo viên Ngoại ngữ
  6 Nguyễn Thúy Hoài - Giáo viên Ngoại ngữ
  7 Phạm Thị Hồng - Giáo viên Ngoại ngữ
  8 Trần  Thị Huyền - Giáo viên Ngoại ngữ
  9 Nguyễn Thị Nhài - Giáo viên Ngoại ngữ
  10 Trần Minh Anh Nhân - Giáo viên Ngoại ngữ
         
Tổ Xã hội - Thể dục - Quốc phòng
  1 Vũ Thị Thanh Thuỷ - Tổ trưởng chuyên môn 
  2 Đỗ Đình Thắng - Tổ phó chuyên môn
  3 Lê Thị Hoài - Giáo viên Lịch sử
  4 Nguyễn Thị Tuyết Nhung - Giáo viên Lịch sử
  5 Hà Thị Hải Vân - Giáo viên Lịch sử
  6 Đào Thị Minh Hải - Giáo viên Địa lý
  7 Nguyễn Thị Huyền - Giáo viên Địa lý
  8 Nguyễn Ngọc Quỳnh - Giáo viên Địa lý
  9 Trần Kim Hương - Giáo viên GDCD
  10 Dương Thị  Khánh Ly - Giáo viên GDCD
  11 Vũ Tống Giang - Giáo viên Thể dục
  12 Đinh Trọng Mừng - Giáo viên Thể dục
  13 Nguyễn Thị Thanh Phương - Giáo viên Thể dục
  14 Vũ Thị Quyên - Giáo viên Thể dục
  15 Lê Thị Lý - Giáo viên GDQP
  16 Nguyễn Thị Thủy - Giáo viên GDQP
  17 Nguyễn Anh Văn - CTCĐ - Giáo viên GDQP
         
Tổ Văn phòng
  1 Nguyễn Thị Mai - Kế toán
  2 Phùng Thị Tuyết Nhung - Nhân viên văn phòng
  3 Lê Thị Huyền Thanh - Nhân viên y tế
  4 Lê Thị Kim Thúy - Thủ quỹ
  5 Nguyễn Hải - Bảo vệ
  6 Nguyễn Trịnh Hoàng Nam - Bảo vệ
  7 Vũ  Ngọc Sơn - Bảo vệ
 

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

152