Trung học phổ thông Lê Quý Đôn - Đống Đa

Địa chỉ:

Điện thoại: 02435725412