Văn bản - Công văn
Lượt đọc: 296

Công khai cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo

Công khai cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo
Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành: 09/10/2020
Ngày có hiệu lực: 09/10/2020
Người ký:
Trích yếu:
Nội dung: Công khai cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính theo thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Nội dung chi tiết trong file đính kèm.
File đính kèm: Tệp đính kèm: 3%20c%C3%B4ng%20khai.pdf