Thông báo
Lượt đọc: 324

Công văn 1341/SGDĐT-VP ngày 29.4.2020 của Sở GD&ĐT Hà Nội về phương án cho học sinh đi học trở lại

Sở GD&ĐT Hà Nội đã có Công văn số 1341/SGDĐT-VP ngày 29.4.2020 về phương án cho học sinh đi học trở lại. Theo đó, học sinh THPT sẽ đi học trở lại từ ngày 4.5.2020. Chi tiết xem trong file đính kèm.