Tin tức tuyển sinh
Lượt đọc: 124

Dự thảo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy và Quy chế thi tốt nghiệp THPT Quốc gia

Dự thảo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy và Quy chế thi tốt nghiệp THPT Quốc gia
Thực hiệnQuyết định số 3538/QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởngBộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệtPhương án đổi mới thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng từ năm 2015, BộGiáo dục và Đào tạo đã dự thảocác quy chế liên quan đến chỉ đạo tổ chức Kỳ thi THPTquốc gia gồm Quy chế tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia và Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy để ban hành theo các Thông tư của Bộ trưởng.
Để việc ban hành các Thông tư đảm bảo quy trình xây dựngvăn bản quy phạm pháp luật và thu nhận thêm những ý kiến góp ý nhằm tiếp tục hoàn thiện các văn bản dự thảo quy chế, Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng tải các văn dự thảo quy chế trên Website của Bộ từ ngày 19/12/ 2014.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo; Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng); các đại học, học viện; các trường đại học, cao đẳng; các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan nghiên cứu góp ý và gửi văn bản góp ý về Bộ theo địa chỉ:Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục- BộGiáo dục và Đào tạo -30 Tạ Quang Bửu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; bản mềm gửi qua email:cucktkd@moet.edu.vn.
Trân trọng cảm ơn.

Nội dung chi tiết của các dự thảo đề nghị xem tại tệp đính kèm./.

Nguồn:http://www.moet.gov.vn/