Hoạt động Đoàn thanh niên
Lượt đọc: 119

Hoạt động ngoại khóa với chủ đề: "An toàn giao thông"

Hưởng ứng tháng an toàn thông, Đoàn thanh niên nhà trường đã tổ chức hoạt động ngoại khóa đầu tuần với nhiều tiểu phẩm hấp dẫn, nhiều màn giao lưu ấn tượng, từ đó tuyên truyền và giáo dục đoàn viên thanh niên ý thức tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông.

Hoạt động ngoại khóa với chủ đề: "An toàn giao thông"