Thông báo
Lượt đọc: 73

Hướng dẫn khai báo sức khỏe tự nguyện để phòng chống dịch Covid-19

Thực hiện Công văn số 969/BGDĐT-CNTT ngày 20/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc phổ biến và hướng dẫn khai báo sức khỏe tự nguyện để phòng, chống dịch Covid-19, ngày 25/3/2020, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có công văn số 925/SGDĐT-CTTT về việc phổ biến và hướng dẫn khai báo sức khỏe tự nguyện để phòng chống dịch Covid-19.

Hướng dẫn khai báo sức khỏe tự nguyện để phòng chống dịch Covid-19
Căn cứ nội dung Công văn số 925/SGDĐT-CTTT, Nhà trường hướng dẫncán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh thực hiện khai báo sức khỏe tự nguyện trên ứng dụng NCOVI do Bộ Y tế và Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo xây dựng.
Hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng NCOVI xem trong file đính kèm, hoặc tải về từ địa chỉ: https://bit.ly/2J87spD
Trân trọng thông báo!