Văn bản - Công văn
Lượt đọc: 323

Hướng dẫn liên ngành về việc phòng chống dịch COVID-19 đầu năm học 2020 - 2021

Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành: 14/09/2020
Ngày có hiệu lực: 14/09/2020
Người ký:
Trích yếu:
Nội dung:
File đính kèm: Tệp đính kèm: H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn%20Li%C3%AAn%20ng%C3%A0nh%20v%E1%BB%81%20ph%C3%B2ng%20ch%E1%BB%91ng%20covid-19%20%C4%91%E1%BA%A7u%20n%C4%83m%20h%E1%BB%8Dc%202020-2021.pdf