Thi - Tuyển sinh
Lượt đọc: 109

Hướng dẫn thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng

Từ ngày 09/7 đến ngày 11/7/2017 Cổng thông tin tuyển sinh sẽ mở để thí sinh thực hành điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển (ĐKXT) trực tuyến. Lưu ý: đây chỉ là giai đoạn chạy thử phần mềm, giúp học sinh làm quen với cách điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trực tuyến. Kết quả thực hành điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT của học sinh trên Cổng thông tin tuyển sinh sẽ bị xóa toàn bộ sau khi kết thúc đợt chạy thử. Hệ thống sẽ được làm mới lại (Reset) để học sinh chính thức điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT từ ngày 15/7/2017. Thí sinh xem Hướng dẫn chi tiết duới đây.

Hướng dẫn thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng