Hoạt động chuyên môn
Lượt đọc: 98

Kết quả Sáng kiến kinh nghiệm cấp Thành phố năm học 2015 - 2016

Trên tinh thần “Mỗi giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục thực hiện một đổi mới trong phương pháp dạy học và quản lý”, trong năm học 2015-2016 vừa qua, nhà trường đã làm tốt công tác động viên, khích lệ giáo viên tham gia nghiên cứu khoa học và đúc kết sáng kiến kinh nghiệm. Kết quả là: 17 SKKN đã được xếp loại A cấp trường và đề nghị Sở GD-ĐT xét duyệt. Trong đó, 15 SKKN đã được Sở công nhận và xếp loại B,C cấp Thành phố.

DanhsachSKKN 2016.xlsx

KẾT QUẢ CHẤM SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2015 - 2016
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ TÊN ĐỀ TÀI XL LĨNH VỰC
1 Nguyễn Thị Thu Huyền Giáo viên Nâng cao khả năng tự học và luyện kỹ năng cho học sinh thông qua hệ thống các bài toán về tính thể tích khối đa diện và khoảng cách C THPT-Toán
2 Nguyễn Xuân Huy Giáo viên Một số kỹ thuật thường dùng trong các bài toán hình học phẳng Oxy C THPT-Toán
3 Phạm Tuyết Lê Giáo viên Sử dụng phương pháp đánh giá để giải phương trình, bất phương trình,hệ phương trình đại số C THPT-Toán
4 Lê Thanh Thủy Giáo viên Kinh nghiệm khi dạy bài "Dòng điện trong chất khí" theo định hướng tích hợp liên môn trong chương trình Vật Lý 11 - Cơ bản C THPT-Vật lý
5 Nguyễn Thị Thắm Giáo viên Phát huy năng lực sáng tạo của học sinh thông qua một số bài tập chương "Động lực học chất điểm" lớp 10 ban nâng cao C THPT-Vật lý
6 Hà Thị Hải Vân Giáo viên Dạy học theo chủ đề phần lịch sử Việt Nam từ thế kỷ X đến nửa đầu thế kỷ XIX - Lịch sử lớp 10 - Cơ bản B THPT-Lịch sử
7 Đào Thị Minh Hải Giáo viên Áp dụng phương pháp dạy học theo dự án trong chương trình Đại lý lớp 11, 12 - THPT C THPT-Địa lý
8 Trần Thị Huyền Giáo viên Một số ứng dụng kỹ năng giải quyết vấn đề nhằm phát triển khả năng giao tiếp của học sinh trong việc học Tiếng Anh C THPT-Ngoại ngữ
9 Phạm Thị Tường Vân Giáo viên Vận dụng phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ ở trên lớp trong dạy học Tiếng Anh C THPT-Ngoại ngữ
10 Phạm Thị Thu Hường Giáo viên Vận dụng sáng tạo dạy học đa phương thức ở bộ môn Sinh học cấp THPT B THPT-Sinh học
11 Bùi Hương Giang Giáo viên Tạo hứng thú và phát huy tính sáng tạo của học sinh khi học soạn thảo văn bản bằng phần mềm Microsoft Word - Chương trình Tin học 10 C THPT-Tin học
12 Hoàng Quỳnh Liên Giáo viên Kinh nghiệm dạy tiết 2 bài lí luận văn học "Quá trình Văn học và phong cách Văn học" trong môn Ngữ văn lớp 12 C THPT-Ngữ văn
13 Phạm Thị Phương Hoa Giáo viên Đổi mới trong dạy học bài 9: "Tin học và xã hội" theo hướng tích hợp liên môn B THPT-Tin học
14 Lê Đức Đại Phó Hiệu trưởng Ứng dụng Công nghệ thông tin trong giảng dạy bài 15: Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai - Địa lý 12 C THPT-Địa lý
15 Nguyễn Thu Hà Phó Hiệu trưởng Biện pháp chỉ đạo và quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn cấp tổ B THPT-Quản lý

Xin chúc mừng các thầy cô!