Hoạt động chuyên môn
Lượt đọc: 102

Sinh hoạt chuyên đề Tổ Toán

Thực hiện kế hoạch số 80/KH-BGDĐT, ngày 25/02/2014 của Bộ GD - ĐT về kế hoạch tổ chức thực hiện đổi mới sinh hoạt chuyên môn trong trường phổ thông; công văn số 4099/BGDĐT - GDTrH năm 2014 - 2015, công văn số 5555/ BGDĐT - GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GD - ĐT về việc hướng dẫn SHCM về đổi mới PPDH và kiểm tra đánh giá, thực hiện chỉ đạo Sở GD - ĐT Hà Nội và BGH Trường THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa, Tổ Toán trường THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa thực hiện sinh hoạt chuyên đề theo hướng nghiên cứu bài học do nhóm Toán 10 phụ trách và dạy minh hoạ.

Sinh hoạt chuyên đề Tổ Toán

Thực hiện kếhoạch số 80/KH-BGDĐT, ngày 25/02/2014 của Bộ GD - ĐT về kế hoạch tổ chức thực hiện đổi mới sinh hoạt chuyên môn trong trường phổ thông; công văn số 4099/BGDĐT - GDTrH năm 2014 - 2015, công văn số 5555/ BGDĐT - GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GD - ĐT về việc hướng dẫn SHCM về đổi mới PPDH và kiểm tra đánh giá, theo sự chỉ đạo của Sở GD - ĐT Hà Nội và BGH Trường THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa, Tổ Toán trường THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa thực hiện sinh hoạt chuyên đề theo hướng nghiên cứu bài học do nhóm Toán 10 phụ trách và dạy minh hoạ:

1. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền - Dạy minh hoạ bài "Hàm số"

2. Đồng chí Đỗ Thị Thu Hà - Dạy minh hoạ bài "Tích của một số với một véc tơ"

Sau khi dạy minh hoạ, các thành viên trong tổ đã họp rút kinh nghiệm, bổ sung và điều chỉnhnội dung, phươngpháp học cho phù hợp với từng đối tượng học sinh và triển khai tại các lớp học mình phụ trách.