Thông báo

Thông báo về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 15/4/2020 nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

Nhà trường trân trọng gửi tới quý phụ huynh học sinh và các em học sinh toàn trường công văn số 1074/SGDĐT-VP ngày 3/4/2020 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 15/04/2020 nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Hướng dẫn khai báo sức khỏe tự nguyện để phòng chống dịch Covid-19

Thực hiện Công văn số 969/BGDĐT-CNTT ngày 20/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc phổ biến và hướng dẫn khai báo sức khỏe tự nguyện để phòng, chống dịch Covid-19, ngày 25/3/2020, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có công văn số 925/SGDĐT-CTTT về việc phổ biến và hướng dẫn khai báo sức khỏe tự nguyện để phòng chống dịch Covid-19.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG ÔN TẬP TRỰC TUYẾN ĐỐI VỚI HỌC SINH LỚP 11, 12

Thực hiện công tác đổi mới hình thức dạy học, xây dựng lớp học thông minh trong thời đại kỷ nguyên số, nhằm hỗ trợ học sinh Hà Nội ôn tập hiệu quả các môn học khối 11,12 năm học 2019-2020. Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phối hợp với Trung tâm giải pháp công nghệ thông tin giáo dục thuộc Cục công nghệ thông tin (CNTT) của Bộ GDĐT xây dựng hệ thống học tập trực tuyến (Hanoi Study) đặt tại địa chỉ http://study.hanoi.edu.vn.

Thông báo tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 22/03/2020 nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Nhà trường trân trọng gửi tới quý phụ huynh học sinh và các em học sinh toàn trường công văn số 779/SGDĐT-CNTT ngày 13/3/2020 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 22/03/2020 nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

THÔNG BÁO: V/v tiếp tục cho học sinh nghỉ học từ ngày 17/02/2020 đến hết ngày 23/02/2020 nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút CoVid-19 gây ra

Thực hiện Công văn số 494/UBND-KGVX ngày 14/02/2020 của UBND Thành phố về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút CoVid-19 gây ra; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có Công văn số 465/SGDĐT-CNTT ngày 14/2/2020 thông báo cho các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố, bao gồm: trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; nhóm trẻ mầm non; trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài và Trường Trung cấp sư phạm Mẫu giáo - Nhà trẻ tiếp tục được nghỉ học từ ngày 17/02/2020 đến hết ngày 23/02/2020.