Thông báo
Lượt đọc: 90

Thông báo tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 22/03/2020 nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Nhà trường trân trọng gửi tới quý phụ huynh học sinh và các em học sinh toàn trường công văn số 779/SGDĐT-CNTT ngày 13/3/2020 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 22/03/2020 nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Thông báo tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 22/03/2020 nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.