Thông báo
Lượt đọc: 163

Thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại Thông báo số 378/TB-VP ngày 13/11/2019 về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2020; Công văn số 5671/UBND-KGVX ngày 23/12/2019 của UBND Thành phố về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2020 của ngành Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Công văn số 5872/SGDĐT-VP ngày 26/12/2020 của Sở GDĐT Hà Nội hướng dẫn các đơn vị, trường học nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, Nhà trường xin thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 như sau:

Học sinh THPT nghỉ Tết 8 ngày liên tục, từ thứ Tư ngày 22/1/2020 đến hết thứ Tư ngày 29/1/2020 (tức là từ ngày 28 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý).
Chi tiết xem trong công văn đính kèm.