Thông báo
Lượt đọc: 150

Thông báo về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 15/4/2020 nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

Nhà trường trân trọng gửi tới quý phụ huynh học sinh và các em học sinh toàn trường công văn số 1074/SGDĐT-VP ngày 3/4/2020 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 15/04/2020 nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.