Văn bản - Công văn
Lượt đọc: 296

Thông tư 26 sửa đổi, bổ sung một một số điều của Thông tư 58

Ngày 26/8/2020 Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT về việc sử đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011. Chi tiết xem trong file đính kèm.

Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành: 14/09/2020
Ngày có hiệu lực: 14/09/2020
Người ký:
Trích yếu:
Nội dung:
File đính kèm: Tệp đính kèm: TT%2026%20sua%20doi%20TT58%20v%E1%BB%81%20Quy%20ch%E1%BA%BF%20%C4%91%C3%A1nh%20gi%C3%A1%20x%E1%BA%BFp%20lo%E1%BA%A1i%20h%E1%BB%8Dc%20sinh%20THCS%20v%C3%A0%20THPT.pdf