Thông báo
Lượt đọc: 525

THÔNG BÁO LỊCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2018 - 2019

ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN – ĐỐNG ĐA: 49,5

THÔNG BÁO LỊCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2018 - 2019