Cập nhật : 0:0 Thứ hai, 31/5/2021
Lượt đọc: 1012

CV 1923/SGDĐT-CTTT ngày 30/5/2021 v/v tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở giáo dục.

Ngày ban hành: 31/5/2021Ngày hiệu lực: 31/5/2021