Trường THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa coi trọng giá trị cốt lõi: Nhân ái, trách nhiệm, năng động, sáng tạo và hội nhập!
Cập nhật : 0:0 Thứ hai, 31/5/2021
Lượt đọc: 879

CV 1923/SGDĐT-CTTT ngày 30/5/2021 v/v tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở giáo dục.

Ngày ban hành:31/5/2021Ngày hiệu lực:31/5/2021

105